Segregacja śmieci krok po kroku

Bez wątpienia wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest odpowiednia segregacja śmieci i wszelkich odpadów. Aby więc skutecznie chronić środowisko naturalne i usprawnić utylizację czy recykling surowców wtórnych, warto wiedzieć, jak segregować śmieci w mieście lub na wsi oraz gdzie wyrzucać przeterminowane leki czy zużyte baterie alkaliczne i odpady organiczne.

Nie od dziś wiadomo, iż problem produkowania nadmiernych ilości  śmieci dotyka nas nie tylko w skali lokalnej czy krajowej, ale również globalnej. W samej Polsce rocznie wytwarzanych jest blisko 150 milionów ton śmieci, w tym większość stanowią odpady przemysłowe, często bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego, a w szerszej skali – także dla naszego zdrowia. Warto zdawać sobie sprawę, iż przeciętny Polak wyrzuca w ciągu roku mniej więcej 250-300 kilogramów śmieci.

Segregacja odpadów komunalnych w domu może więc w dużym stopniu usprawnić ich późniejszą utylizację, a tym samym poprawić również stan środowiska naturalnego. Pragnąc wprowadzić w domu nieco nawyków ekologicznych warto więc nie tylko wiedzieć, do jakich pojemników wyrzucać odpady, ale także zapoznać się z treścią nowych przepisów prawnych tak zwanej ustawy „śmieciowej” z 2013 roku. Od lipca bowiem to gmina odpowiedzialna będzie za zawarcie umowy z firmą transportującą odpady, zaś mieszkańcy opłacać będą koszta wywozu w określonej przez gminę wysokości.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi gminy wprowadzają zaktualizowane cenniki za wywóz odpadów. Wysokość opłaty uzależniona jest obecnie przede wszystkim od ilości osób zameldowanych w jednym gospodarstwie domowym oraz pojemności zewnętrznych pojemników na śmieci. Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, iż segregacja śmieci w miastach, takich jak Warszawa, Łódź, Kraków czy Poznań okazuje się dla mieszkańców nie tylko sposobem na dbałość o przyrodę, ale również na zaoszczędzenie. Wywóz nieposegregowanych śmieci kosztował nas będzie bowiem o około 15-20 złotych więcej.

Aby skutecznie chronić przyrodę warto również wiedzieć, gdzie wyrzucać odpady niebezpieczne czy organiczne. Przykładowo, śmieci biodegradowalne należy składować w pojemnikach brązowych, zaś zużyte baterie, żarówki czy szkło żaroodporne, którego nie wolno nam wyrzucić razem z innymi odpadkami i śmieciami należy segregować, między innymi poprzez umieszczenie takich odpadów w specjalnych pojemnikach, często znajdujących się w na przykład galeriach handlowych czy szkołach. W podobny sposób, do określonych pojemników, dostępnych w aptekach czy przychodniach lekarskich można wyrzucić przeterminowane lekarstwa.